Visie

Hoe benut ik mijn visie?

Mijn visie is gebaseerd op de theorie van Dr. Spencer Kagan & Miguel Kagan. Zij hebben acht meervoudige intelligenties (MI) beschreven en die vormen voor mij effectieve handvatten om kinderen in hun eigen intelligentie te laten leren.

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je de leerstof op verschillende manieren eigen maakt, je de leerstof sneller in het langetermijngeheugen houdt. Het boek: “Slimmer leren met RTTI”, heeft mij hierin bevestiging gegeven. De tips die in het boek gegeven worden kunnen mooi gecombineerd worden met de activiteiten die rond meervoudige intelligenties bedacht zijn.

Visie samen met Balm: huiswerkbegeleiding en bijles Zeist

Tijdens het intakegesprek en het eerste contactmoment met de leerling(e) alleen, wil ik achterhalen op welke manier uw kind graag leert. Deze kennis wil ik vervolgens benutten in de samenwerking met uw kind. Hierdoor leert uw kind de stof op een manier die hij of zij het fijnste vindt en blijft gemotiveerd!

Aansluitend op mijn visie benut ik schoolmethodes, oefenopgaven via internet en verschillende leerstrategieën om zo goed mogelijk het gewenste doel, van de huiswerkbegeleiding of bijles, te behalen.

Visie MI - Huiswerkbegeleding en bijles Zeist

Wat levert mijn begeleiding u en uw kind op?

Wat levert mijn begeleiding u en uw kind op?Samen met Balm - visie MI samen

  • Uw kind presteert beter op school
  • Uw kind krijgt meer zelfdiscipline
  • Uw kind leert beter plannen
  • Uw kind krijgt meer plezier in het leren
  • Uw kind krijgt meer zelfvertrouwen
  • Bovendien heeft u minder strijd, met uw kind, thuis over het huiswerk

Meervoudige Intelligentie

Meervoudige Intelligentie

De theorie
Samen met Balm - visie MI rekenenIedereen gebruikt een andere intelligentie om problemen op te lossen. Alle mensen hebben een intelligentie of meerdere intelligenties die zij sterk ontwikkeld hebben. Deze sterkte van de intelligenties bepaalt de wijze waarop iedereen leert. Iedereen is op zijn of haar eigen manier ‘knap’. Het werken met meervoudige intelligentie is erop gericht leerlingen meer betrokken te laten bij hun leren. De vraag die bij MI centraal staat is: “Op welke manier ben jij knap?”
De theorie van Meervoudige Intelligentie komt het beste tot zijn recht, als je het in je onderwijsprogramma integreert. Bij Meervoudige Intelligentie worden er drie fasen/visies besproken; matchen, stretchen en vieren.

Matchen
Hierbij sluit je aan bij de sterke intelligentie van de leerling. Als je een opdracht aan de leerlingen geeft die hen aanspreekt, dan pakken ze het beter op en dan leren ze er ook meer van.
Stretchen
Stretchen is het doelgericht ontwikkelen van één intelligentie. Zowel de sterke als de minder sterke intelligenties worden gestimuleerd. Alle leerlingen maken we op alle manieren intelligenter. (Kagan, 4e druk, 2009)
Vieren
Het is heel belangrijk om te evalueren. Iedereen heeft aan het eind van de dag iets gemaakt of gedaan. De leerlingen kunnen vertellen over hun eigen bevindingen bij de opdracht en zo horen ze ook wat de andere leerlingen gedaan hebben. Ze leren dan veel van en met elkaar.