Activiteiten

Recente activiteiten

Mijn lopende activiteiten deel ik graag met jullie. Via mijn weblog, maar ook met achtergrondinformatie.

“Ze is aardig, flexibel en geeft heel fijn les”

  1. Jongen J. is dit jaar gestart in de brugklas. Binnenkort ga ik informeren hoe het gaat.
  2. Begin september heb ik een intakegesprek staan, heel fijn!

Samen met Balm - activiteiten

Activiteiten 2015

Beoordelingen van klanten

Beoordeling van klanten

Je leest het goed, ik vraag feedback aan mijn klanten.

“Ik heb geleerd wat ik wilde leren.”

Het is voor mij belangrijk om te weten hoe mijn begeleiding is ervaren. In de toekomst kan ik de goede eigenschappen vast houden en de minder goede bijschaven. Het formulier is een hulpmiddel om kritisch naar mezelf te blijven kijken.

  • Het beoordelingsformulier laat ik achteraf invullen als de begeleidingsperiode is afgerond. Tussentijds houd ik uiteraard ook in de gaten of mijn manier van werken aansluit op mijn klant.

Hieronder kunt u formulieren terug lezen van klanten die toestemming hebben gegeven het te laten publiceren.

Eerdere klant F., na haar eerste periode in 2013.
Eerdere klant M., na een periode Nederlands in 2013.
Klant N., na de begeleiding voor verslaglegging in 2013. – lay-out en zinsopbouw.

Klant N., na zijn eerste periode in maart 2014.
Klant F., na haar eerste periode in maart – april 2014. (Helaas niet ontvangen)
Klant A., na een periode rekenen.
Klant F., na haar tweede periode in 2014.
Klant L., nadat ik haar verslag heb bekeken. “Het nakijken vond ik super fijn, helemaal dat je het zo snel kon terug sturen dus daar heb ik niks op aan te merken.”
Klant J., nadat we haar studieplanning hebben afgerond.

Klant M., na haar eerste periode bij mij. Ze gaat volgend schooljaar verder oefenen met de Cito. “Ze is aardig, legt veel uit en kan goed dingen vertellen”

Klant A., na zijn eerste periode bij mij. Volgend jaar wordt het voortgezet. “Ze geeft goed instructie en geeft tijd om na te denken”

Activiteiten in 2013

Persoonlijke begeleiding te Veenendaal

Rekenen

Mijn eerste klant is L.

L. is hoogbegaafd. Ik heb hem geholpen versneld door het rekenboek van groep 8 te komen. Na 8 wekelijkse contactmomenten van 1,5 uur is het hem gelukt eerder door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Het gaat hem goed.

Persoonlijke begeleiding te Zeist

Nederlands en Duits

Een klant wie ik structureel help sinds mei 2013 is jongen M.

Ik ben met hem de lesstof voor Nederlands aan het automatiseren. Af en toe oefenen we Duits of Wiskunde.

Persoonlijke begeleiding te Amersfoort

Zelfvertrouwen en spelling

Een andere klant wie ik structureel help is meisje F. (groep 8)

Haar help ik met het vergroten van haar zelfvertrouwen. Dit doe ik door haar handvatten te geven om zich duidelijk uit te spreken. Hierbij benut ik mijn ervaringen vanuit de cursus: Communiceren en Sociale Gedragsstijlen. Verder help ik haar met spelling.

In 2014 gaat onze samenwerking verder om haar vertrouwen te geven voor de NIO-toets. Bovendien versterken we F. haar spellingskwaliteiten en het begrijpend lezen.

Verslaglegging

Twee dames heb ik in 2013 tips gegeven en geholpen met de opbouw en zinsverloop in een verslag. Vanuit persoonlijk oogpunt konden ze wat met mijn begeleiding.

Activiteiten in 2014

Tweemaal persoonlijke begeleiding te Zeist

Rekenen; inzicht vergroten, basisafspraken en tempo oefenen

Met jongen A. (groep 5) heb ik zijn rekenmaniertjes geautomatiseerd, verhaaltjessommen geoefend en daardoor klaargestoomd voor de Cito in juni.

Twee kinderen uit hetzelfde gezin. Meisje F. (groep 5) ga ik helpen de basisafspraken van het rekenen te automatiseren. Jongen N. (groep 8) ga ik helpen zijn inzicht te verbeteren.
Na de eerste periode ga ik verder met F.  “Onze indruk is tot nu toe zeer positief, met name F. heeft er veel baat bij, ook naar haar eigen gevoel. Voor haar willen we dan ook jouw begeleiding graag voortzetten. Met N. willen we graag stoppen. Niet omdat we niet tevreden zijn over jouw werkwijze, integendeel.”

Verslaglegging

Middelmanagement in zorg en welzijn

Welkom terug mevrouw S. uit Rotterdam! Graag help ik u wederom om uw verslag spellingvrij en in een netjes geordende lay-out in te sturen.

Samen met Balm - verslaglegging

Persoonlijke begeleiding te Amersfoort

Spellingskwaliteiten verbeteren

Mijn huidige klant is meisje F., wie ik eind 2013 heb geholpen haar vertrouwen te vergroten. Na een prettige eerste begeleidingsperiode is de samenwerking verlengd tot aan de zomervakantie.
Tweewekelijks ga ik F. een uur helpen zich voor te bereiden op de NIO toets.  Bovendien versterken we F. haar spellingskwaliteiten en het begrijpend lezen.

Meester: “Gefeliciteerd F., je bent echt vooruit gegaan!”

Persoonlijke begeleiding te Zeist

Nederlands en Duits

Jongen M. blijft structureel hulp nodig hebben. De samenwerking bevalt goed, dus tot aan de zomervakantie zal ik hem wekelijks gaan helpen met Nederlands, Duits en af en toe Wiskunde. Een compliment: “Ze is aardig, flexibel en geeft heel fijn les.”

Samen met Balm - activiteit spellen

Studiebegeleiding

Afronden laatste toetsweek van de studie

Afgelopen twee maanden heb ik met J. veel telefonisch contact gehad. Ik hielp haar, haar eigen gemaakte planning te doorlopen. Door regelmatig contact te hebben en deadlines tussendoor te stellen is het gelukt om verslagen op tijd in te leveren en de lesstof eigen te maken. Alle toetsen zijn gemaakt en het is nu afwachten wat de officiële uitslag is!

Activiteiten 2015

Persoonlijke begeleiding Soesterberg

Spelling en Cito rekenen

We werken met behulp van verschillende materialen aan spelling en redactiesommen. Volgend jaar benutten we onder andere de spellingkaarten en teksten van Nieuwsbegrip.

Persoonlijke begeleiding Zeist

Rekenen

A. heb ik voornamelijk geholpen met rekenen. Via beterrekenen.nl en met een oefenboek van school hebben we extra geoefend als hij geen huiswerk had. Af en toe kwam er een zaakvak tussendoor en heb ik hem daarmee geholpen. Het lukt hem op deze manier om op vrijdagmiddag zijn huiswerk af te hebben en een leermoment in het weekend af te spreken.