Ik verlang

“Ik verlang naar ontwikkeling!”
“Ik wil met passie kinderen helpen”

Dat zijn twee uitspraken die mij gaan helpen 365 dagen in een jaar succesvol te zijn. In één week heb ik twee, van de in totaal dertien, stappen doorlopen naar mijn doel om 365 dagen succesvol te zijn.  Vanochtend, donderdag 24 juli, ben ik naar een Samen met Balm - ik verlangkennismakingsseminar geweest over het boek wat hiernaast is afgebeeld. De reden dat ik naar het seminar toe wilde is dat ik erachter wilde komen wat ik heb ontdekt: “Ik verlang ernaar dat ik passievol kinderen kan helpen met hun (leer-) ontwikkeling!”

De komende periode wil ik de theorie koppelen aan mijn visie. Dit wil ik bereiken door kinderen te helpen met hun ontwikkeling en daarbij de al aanwezige kwaliteiten te benutten. Hiervoor wil ik meervoudige intelligentie kaarten inzetten. Dit zijn opdrachtkaarten die door middel van 8 intelligenties onderwerpen onder de aandacht brengt.
Kinderen kunnen een kaart kiezen die hen aanspreekt , gericht op de natuur, muziek of juist taal en dezelfde kennis opdoen als al hun andere klasgenoten over het thema waarop de kaarten gericht zijn, bijvoorbeeld tafels.

Groet,
Judit Balm