Multisensorisch leren

Multisensorisch leren, ken jij het?

Ik herken het in de werkwijze met de meervoudige intelligenties van Dr. Spencer Kagan en Miguel Kagan, maar sinds vandaag kan ik mijn vocabulaire uitbreiden met het woord: multisensorisch.

Deze manier van leren houdt in, dat je al je zintuigen inzet. Bijvoorbeeld: je hoort een woord, leest hem mee en voert een bijbehorende beweging uit. Door meerdere zintuigen te gebruiken bij het leren van een woord, kan het beter beklijven. Een volgende keer kan het dan zijn dat je de letters ziet en de beweging onthouden hebt om vervolgens de uitspraak te herinneren.

Theorie: “Hoofdstuk 14, Dyslexie voor dummies” van: Tracy Wood en Katrina Cochrane

Voor een klant met dyslexie ben ik begonnen in dit boek en wederom interesseert het me dat er gestreefd wordt naar leerstrategieën, waarbij zintuigen en leerintelligenties gecombineerd worden om te leren. Persoonlijk heb ik als reactie hierop een werkblad gemaakt om uit te proberen.

Bovendien heeft het mij inspiratie opgeleverd om een ‘vakantie-boost’ te organiseren. Hierbij kan je in een vakantieperiode gebruik maken van een passend programma, individueel of in groepsvorm, om in korte tijd een boost te krijgen. Verdeeld over één week kan je 3 uren benutten om een gesteld doel te behalen. In samenspraak met mij kunnen de tijden worden afgesproken en zal er een pakketprijs gaan gelden.

Heb je interesse? Laat het mij dan even weten, dan kunnen we samen het pakket passend maken.

multisensorisch leren

Met vriendelijke groet,

Judit Balm